2016-06-13 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 -  4 กรกฎาคม 2559  

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

 

1.      วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

-                 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 3 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 4 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 6 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

-           -       ช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 6 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง

-(โดยสลับช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทางเป็นฝั่งขาเข้า) เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

2.      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

-                 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน ฝั่งละ  1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า    ในช่องทางคู่ขนาน คงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางด่วนคงเหลือ 2 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงเหลือ 4 ช่องทาง

-เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

-           -       ช่วงเวลา 05..00 - 22.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน(เกาะกลาง)    ฝั่งขาเข้า ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานคงเหลือ 3 ช่องทางและช่องทางด่วน คงเหลือ       3 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงเหลือ 4 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

3.      วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

-                 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งออกคงเหลือ       5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

-           -       ช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น.จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 6 ช่องทาง         และฝั่งออกคงเหลือ 5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

 

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการทำงานตลอด 24 ชม. เพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรได้ภายในเวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้

--------------------------------------------

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311