2016-06-03 เข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการจัดการจราจรแก่ผู้บังคับบัญชาและคณะข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการจัดการจราจรแก่ผู้บังคับบัญชาและคณะข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการจัดการจราจร ในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯแก่ผู้บังคับบัญชาและคณะข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ประมาณ 400 นาย โดยมี พ.อ.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นประธาน ณ หอประชุม กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการร่วมประชุมครั้งนี้เป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309