2016-06-09 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว - หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว - หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณแยกลาดพร้าว ถึง       หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้า 1
ช่องทางและฝั่งขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจร ฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง โดยสลับช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางเป็นฝั่งขาออก ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309