2016-05-19 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย

ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 – 19 มิถุนายน 2559  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน
รวม 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า ทั้งช่องทางด่วนและคู่ขนาน คงเหลืออย่างละ 2 ช่องทาง    ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ
9 วัน

2.      วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง และฝั่ง
ขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 4 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 8 วัน

3.      วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทาง และฝั่ง
ขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 4 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 11 วัน

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

--------------------------------------------

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,131