2016-05-15 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดโครงการฝึกอบรม การป้องกันเเละระงับอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่ชุมชนสายไหมพัฒนา 1 และ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา PCGRN เเละ กิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่ชุมชนสายไหมพัฒนา 1 และชุมชนสายไหมพัฒนา 2 บริเวณอาคารเอนกประสงค์ วัดเจริญธรรมาราม ซอยสายไหม 7 เขตสายไหม กรุงเทพมหานครเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละให้ฝึกการระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการฯ มีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311