2016-05-12 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มอบของที่ระลึกของโครงการฯ เพื่อร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล“แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน”แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมอบของที่ระลึกของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ)แก่นายธวัชชัย ศรีไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผังรายการไทยพีบีเอส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 124,278