2016-05-09 จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน เเละระงับอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่ชุมชนเย็นฉ่ำ และชุมชนคูคตพัฒนา บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา PCGRN เเละ กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่ชุมชนเย็นฉ่ำ และชุมชนคูคตพัฒนา บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละให้ฝึกการระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการฯ มีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309