2016-04-28 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

เข้ารายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559. นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 และ กิจการร่วมค้า STEC AS 3 JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้ารายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,311