2014-04-28 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าพบผู่ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

เข้าพบผู่ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ณ ห้องประชุมเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตได้เข้าพบนายบรม รินทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเดินรถที่ 1 ขสมก. และนายณัฐพงษ์ อนันต์ ไพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 11 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ แก่ผู้บริหาร พนักงานขับรถ และผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมเขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน) ขสมก. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการหารือครั้งนี้เป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309