2016-04-30 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน 30 เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน 30 เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 30 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      ช่วงเวลา 23.00 น. – 01.00 น.

จะทำการปิดช่องทางการจราจร เพิ่มฝั่งขาเข้า 1ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.      ช่วงเวลา 01.00 น. – 01.30 น.

จะทำการปิดช่องทางการจราจร ทุกช่องจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยรถขาเข้าให้ใช้   ถนนซอยเสนานิคม 1 ออกถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 36 ส่วนรถขาออกให้เลี้ยวซ้ายแยกรัชโยธิน ออกถนนวิภาวดี

3.      ช่วงเวลา 01.30 น. - 05.00 น.

จะทำการลดการปิดช่องการจราจร ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มี   ช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

          ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สะพานลอยคนข้ามหรือทางม้าลายคนข้าม บริเวณใกล้เคียงแทนสะพานลอยเดิมได้
และ
การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

 

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 124,278