27-4-59 รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร สร้างรถไฟสายสีเขียว | กรุงเทพธุรกิจ

"รฟม." แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธิน สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ" สถานีพหลโยธิน 24 เริ่ม 3 พ.ค.59 - 9 ก.พ.61

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหนือช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า N10 สถานีพหลโยธิน 24 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะปิดการจราจรและต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณปากซอยพหลฯ 25 ถึง แยกรัชโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ชิดเกาะกลางฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทําให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจําเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

เพิ่มเติม http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/696090

Visitors: 87,315