2016-04-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลฯ 25 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลฯ 25 ถึง แยกรัชโยธิน

เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า (N10 สถานีพหลโยธิน 24) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณปากซอยพหลฯ 25 ถึง แยกรัชโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309