2016-04-18 เบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณ ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1 ถึง ปากซอยพหลฯ 55 เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณ ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1  ถึง ปากซอยพหลฯ 55

เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 21 เมษายน 2559 – 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขตการเดินรถที่ 1  ถึง ปากซอยพหลฯ 55 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินในบริเวณดังกล่าว (เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาประมาณ 56 วัน

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น
หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309