2016-04-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต

เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 22.00 – 05.00 . 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2         จะดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคูคต จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนลำลูกกาในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้

1.      เวลา 22.00 น. – 01.00 น. จะทำการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า ฝั่งละ 1 ช่อง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง

2.      เวลา 01.00 น. - 01.20 น.จะทำการปิดช่องทางจราจรทุกช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าประมาณ 20 นาที เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอย

3.      ช่วงเวลา 01.20 – 05.00 . จะทำการเปิดช่องจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว สามารถใช้ทางม้าลายคนเดินข้าม บริเวณจุดกลับรถ หน้า สภ.คูคต แทนสะพานลอยเดิมได้ และการเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309