18-4-59 รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรพหลโยธินสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน | โพสต์ทูเดย์

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนหลโยธิน ช่วงขสมก. เขตการเดินรถที่1-ปากซอยพหลฯ 55 สร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 21 เม.ย.-15 มิ.ย.59 ตั้งแต่เวลา22.00น.เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขตการเดินรถที่ 1 ถึง ปากซอยพหลฯ 55 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินในบริเวณดังกล่าว (เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาประมาณ 56 วัน

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/local/bkk/427218

Visitors: 105,915