2016-04-01 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN  กิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 และ กิจการร่วมค้า STEC AS 3 JV ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าพบนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในการหารือครั้งนี้เป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311