2016-04-08 เข้าพบผู้อำนวยการโรงพบาบาลเมโย เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯและแผนการจัดการด้านจราจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้จัดการโครงการสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้เข้าพบนายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพบาบาลเมโย และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเมโย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และแผนการจัดการด้านจราจร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมโย ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและพนักงานสนใจสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309