2016-03-30 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต
ในวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 11 วัน

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309