2016-03-28 คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างและคณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง และคณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีนายจีรวัฒน์ พลับอิน ผู้จัดการงานโยธากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และผู้รับจ้างทั้ง 3 สัญญา ให้การต้อนรับและนำดูความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บริเวณสถานีสะพานใหม่ สถานีคูคต และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044 0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 www.mrta.co.th  e-mail : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309