2016-03-25 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก 46/1 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจร ฝั่งขาเข้าอีก 1 ช่องทาง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจร ฝั่งขาเข้าอีก 1 ช่องทาง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้ 

1.   วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 13 วัน

 

2.   วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 11 วัน

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.  เป็นต้นไป จะทำการยกเลิกการเบี่ยงการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

 

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 144,400