2016-03-22 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35 เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์และก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35

เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์และก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์และก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

 

1.      บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ถึง หน้าศูนย์อีซูซุ (ISUZU)

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่
8 เมษายน 2559 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 1
5 วัน

2.      บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ถึง ปั๊มเอสโซ่ (ESSO)

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 8 วัน

3.      บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน  ถึง  ซอยพหลโยธิน 35

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง         

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

--------------------------------------------

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309