2016-03-23 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 52 ถึง บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 52

ถึง บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก โดยจะทำการติดตั้งแผงป้องกัน (Barrier) ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่บริเวณซอยพหลโยธิน 52 ถึง บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309