2016-03-11 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าดูงานการก่อสร้างตามแนวสายทางของโครงการฯ บนถนนพหลโยธิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จำนวน 110 คน เข้าดูงานการก่อสร้างโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เยี่ยมชมการก่อสร้างตามแนวเส้นทางโครงการฯ บนถนนพหลโยธิน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309