คณะนักศึกษา AIT มาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต PART 2