2016-02-29 รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ(ชั่วคราว)บนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ(ชั่วคราว)บนถนนพหลโยธิน

บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนพหลโยธิน บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้จุดกลับรถแทนจุดกลับรถบริเวณเดิม ดังนี้

1) ผู้ใช้รถฝั่งขาออก ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณแยก คปอ.

2) ผู้ใช้รถฝั่งขาเข้า ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณหน้าหอประชุมกานตรัตน์

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309