2016-02-29 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว – ปากซอยพหลโยธิน 17 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ปากซอยพหลโยธิน 17

เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.    วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 บริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่องทาง
ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 น.       เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 6 วัน

2.    วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าว

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่องทาง
ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 18 วัน

3.    วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึง ปากซอยพหลโยธิน 17

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าจำนวน 1 ช่องทาง และ
ฝั่งขาออกจำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือ ฝั่งละ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------------------------

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 144,400