2016-02-19 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงซอยพหลโยธิน 45 เพื่อดำเนินการขุดสำรวจแนวท่อน้ำเสียและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถึงซอยพหลโยธิน 45 เพื่อดำเนินการขุดสำรวจแนวท่อน้ำเสียและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
สะพานใหม่ คูคต
ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2562
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขุดสำรวจแนวท่อน้ำเสียและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยจะทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง)  ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่บริเวณ               หน้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง ซอยพหลโยธิน 45 ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น
หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
________________________________

 แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,311