2016-01-25 ลงพื้นที่พบประชาชน ประชาสัมพันธ์การรื้อย้ายสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร และบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 25-26 มกราคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ลงพื้นที่พบประชาชนประชาสัมพันธ์การรื้อย้ายสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร และบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 และ 29 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 23.00 – 05.00 น. นั้น เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวทั้ง 2 จุด หลังจากดำเนินการรื้อย้ายเสร็จแล้ว จึงขอแจ้งให้ประชาชนใช้สะพานลอยและทางม้าลายบริเวณข้างเคียงแทน ดังนี้
1. สะพานลอยที่รื้อบริเวณม.เกษตร สามารถใช้ทางม้าลายตรงจุดหน้า ธ.ออมสิน สาขาม.เกษตร
2.สะพานลอยที่รื้อบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สามารถใช้ทางม้าลายตรงจุด เลย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ ไปเล็กน้อย

มีผู้สนใจและได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309