2016-02-12 ทำบุญเปิดสำนักงานโครงการฯ ณ สำนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างสัญญาทั้ง 4 สัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ทำบุญเปิดสำนักงานโครงการฯ ณ สำนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

 

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,131