2016-02-03 เข้าเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมฯ ชมงานหล่อ Precast Concrete Segmental Box Girder ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย 37 หมู่ 7 ถนนเศรษฐสุนทร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมฯ ขั้นตอนการผลิต และชมงานหล่อ Precast Concrete Segmental Box Girder ก้อนแรกสำหรับโครงการนี้ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย 37 หมู่ 7 ถนนเศรษฐสุนทร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309