2016-02-04 ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ลงพื้นที่พบประชาชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีคูคต เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

 

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309