2016-01-28 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว – วงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      บริเวณแยกลาดพร้าว – แยกรัชโยธิน

ทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) เพิ่มเติม จำนวน 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันศุกร์ที่
5 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา
22.00 – 05.00 น.

2.              บริเวณแยกรัชโยธิน – วงเวียนหลักสี่

ทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) เพิ่มเติม จำนวน 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่จันทร์ที่
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น
หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309