2016-01-22 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      ในวันอังคารที่ 26 มกราคม – วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานก่อสร้างบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรฝั่งขาออก 2 ช่องทาง(ชิดบาทวิถี) และทำการลดการกั้นแนวเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

2.      ในวันเสาร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานก่อสร้างบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง(ชิดแนวเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

3.      ในวันพุธที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินงานก่อสร้างบริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง(ชิดแนวเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 124,277