2016-01-26 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 27 และ 29 มกราคม 2559

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ดำเนินการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1    ช่วงเวลา 23.00 น. – 02.00 น. จะทำการปิดช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

1.2    ช่วงเวลา 02.00 น. – 02.30 น. จะทำการปิดช่องทางการจราจรทุกช่องจราจร ทั้งขาเข้าและ ขาออก โดยรถขาเข้าให้ใช้ถนนผลาสินธุ์ ออกถนนประเสริฐมนูกิจ ส่วนรถขาออกให้ใช้ถนนประเสริฐมนูกิจ ออกถนนผลาสินธุ์ หรือให้ใช้ถนนงามวงศ์วาน ออกวิภาวดี

1.3    ช่วงเวลา 02.30 น. - 05.00 น. จะทำการลดการปิดช่องการจราจร คงเหลือฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.      ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ดำเนินการบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ

2.1    ช่วงเวลา 23.00 น. – 02.00 น. จะทำการปิดช่องทางการจราจรเพิ่มฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.2    ช่วงเวลา 02.00 น. – 02.30 น. จะทำการปิดช่องทางการจราจรทุกช่องจราจร ทั้งขาเข้าและขาออก โดยรถขาเข้าให้ใช้ซอยพหลโยธิน 52 ออกถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ส่วนรถขาออกให้ใช้ทางเข้าลานจอดรถที่ 3 ของตลาดยิ่งเจริญ สามารถออกถนนพหลโยธินได้ หรือใช้ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ออกซอยเพิ่มสิน ถนนสายไหม และถนนวัชรพล

2.3    ช่วงเวลา 02.30 น. - 05.00 น. จะทำการลดการปิดช่องการจราจร คงเหลือฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องทาง

หมายเหตุ  ท่านสามารถใช้สะพานลอยคนข้ามหรือทางม้าลายคนข้าม บริเวณใกล้เคียงแทนได้

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309