2016-01-11 ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ–สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ

 

เมื่อวันจัทร์ที่ 11-วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และตัวแทนผู้รับจ้างสัญญาทั้ง 3 สัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ – สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครางการฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนให้การตอบแบบสำรวจประมาณ 900 ชุด และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการฯจะนำผลการสำรวจดังกล่าวมามาประเมินเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309