2016-01-15 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 69 – ซอยพหลโยธิน 69/1 เพื่อดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 23.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อและขนย้ายชิ้นส่วนสะพานลอยคนข้าม จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้

1.      ช่วงเวลา 23.00 น. – 02.00 น.

จะทำการปิดช่องทางการจราจร เพิ่มฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.      ช่วงเวลา 02.00 น. – 02.30 น.

จะทำการปิดช่องทางการจราจร ทุกช่องทาง ทั้งขาเข้าและขาออก โดยรถขาเข้าให้ใช้ถนนตัดใหม่(พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช) ออกซอยพหลโยธิน 48 ส่วนรถขาออกให้ใช้ถนนซอยพหลโยธิน 48 ออก   ถนนตัดใหม่(พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช)

3.      ช่วงเวลา 02.30 น. - 05.00 น.

จะทำการลดการปิดช่องทางการจราจร คงเหลือฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องทาง

หมายเหตุ  ท่านสามารถใช้สะพานลอยคนข้ามทดแทนได้ที่ซอยพหลโยธิน 48, พหลโยธิน 50 และทางม้าลายคนข้าม

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Visitors: 121,309