2016-01-09 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โครงการฯ        ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309