2016-01-08 ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 และเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS 3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ลงพื้นที่พบประชาชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ซอยสายไหม 13 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309