ผู้รับเหมางานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 รฟม.

พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต งานสัญญาที่ 1-4 ระหว่าง รฟม. กับบริษัทผู้รับเหมา

        สัญญาที่ 1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ วงเงิน 15,000 ล้านบาท

        สัญญาที่ 2. กิจการร่วมค้า UN-SH-CH ( กลุ่ม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด , SINOHYDRO CORPORATION LIMITED , CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED ) เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา ช่วง สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 6,600 ล้านบาท

        สัญญาที่3. กิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ( กลุ่ม บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, A.S.ASSOCIATED ENGINEERING (1964) COMPANY LIMITED ) เป็นผู้รับจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเเละอาคารจอดเเล้วจร ประกอบด้วยงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง โรงซ่อมบำรุง ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอดรถไฟฟ้าเเละอาคารจอดเเล้วจร วงเงิน 4,000 ล้านบาท

        สัญญาที่ 4. กิจการร่วมค้า STEC-AS-4 (  กลุ่ม บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, A.S.ASSOCIATED ENGINEERING (1964) COMPANY LIMITED ) เป็นผู้รับจ้างสัญญาจ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างงานระบบราง ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 28,000 ล้านบาท.

 

Visitors: 212,420