2016-01-08 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง – ปากซอยพหลโยธิน 24 บริเวณแยกลาดพร้าว – ซอยพหลโยธิน 22 และ ปากซอยพหลโยธิน 49/1 - 53

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง – ปากซอยพหลโยธิน 24

บริเวณแยกลาดพร้าว – ซอยพหลโยธิน 22 และ ปากซอยพหลโยธิน 49/1 - 53
เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      ตั้งแต่หน้าโรงเรียนหอวัง – ปากซอยพหลโยธิน 24

ทำการปิดกั้นแนว Barrier ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจรและฝั่งขาออก 2 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

2.      บริเวณแยกลาดพร้าว – ซอยพหลโยธิน 22

ทำการปิดกั้นแนว Barrier ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจรและฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

3.      ปากซอยพหลโยธิน 49/1 – ปากซอยพหลโยธิน 53 (สถานีบางบัวถึงสถานีกรมทหารราบที่ 11)

ทำการปิดกั้นแนว Barrier ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจรและฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309