2015-12-17 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีกรมป่าไม้ ณ ชุมชนโรงช้อน ซอยพหลโยธิน35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีกรมป่าไม้ ณ ชุมชนโรงช้อน ซอยพหลโยธิน35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากประชาชนชุมชนโรงช้อน เข้าสอบถามข้อมูลโครงการฯเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 200,666