2015-12-29 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 40 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 57- 65 และ ซอยพหลโยธิน 67- 69/2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

 

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 40 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 57- 65 และ ซอยพหลโยธิน 67- 69/2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      บริเวณปากซอยพหลโยธิน 40 ถึง แยกเกษตรศาสตร์ (สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) เพิ่มเติม จำนวน 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

2.      บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 65 (สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่)

ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) เพิ่มเติม จำนวน 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

3.      บริเวณปากซอยพหลโยธิน 67 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 69/2 (สถานีสายหยุด)

ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) เพิ่มเติม จำนวน 1 ช่องจราจร ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 200,664