2015-12-23 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 21– แยกรัชโยธินและบริเวณแยกรัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 21แยกรัชโยธิน และบริเวณแยกรัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 5 มกราคม 2559  – 9 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไป 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการปิดกั้นแนว (Barrier) ในงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 21แยกรัชโยธิน (สถานีพหลโยธิน 24) และบริเวณแยกรัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35 (สถานีรัชโยธิน) โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจร ในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

 

1.      บริเวณซอยพหลโยธิน 21 – แยกรัชโยธิน (สถานีพหลโยธิน 24)

ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง และขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ถึง    วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

2.      บริเวณแยกรัชโยธิน – ซอยพหลโยธิน 35 (สถานีรัชโยธิน)

ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง และ ขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 189,762