2015-12-08 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีพหลโยธิน 24

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศูนย์ประชุมโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสถานีพหลโยธิน 24 คณะนักเรียน ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน สนใจและได้สอบถามข้อมูลโครงการฯเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 204,019