2015-11-25 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ประชาชน ร้านค้า และชุมชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรัชโยธิน ณ ชุมชนรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เข้าประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ร้านค้า และชุมชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากร้านค้าและประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 200,666