2015-11-06 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยนายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) และนายศุภกร นุ่มหอม ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะทำงาน steering committee ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง รฟม.และ กฟน ได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 ได้รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้พิจารณาการบรรเทาผลกระทบการจราจรจากการรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครแนะนำให้ย้ายเสาไฟฟ้าตามแนวถนนรัชดาภิเษก เพื่อใช้พื้นที่ทางเท้าบางส่วนขยายผิวจราจรก่อนที่จะรื้อสะพานดังกล่าวในต้นปี 2559 และการเปลี่ยนแปลงแนวรื้อย้ายสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวถนนพหลโยธินเพื่อให้เกิดผลกระทบกับการสัญจรของประชาชนน้อยที่สุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 200,667