2015-11-24 ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และชุมชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง ณ ซอยสายไหม 1 - 15 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS 3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เข้าประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และชุมชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง ณ ซอยสายไหม 1 – 15 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 204,018