2015-11-19 เข้าพบผู้บริหารห้างเมเจอร์รัชโยธิน ประชาชน ร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ห้างเมเจอร์รัชโยธิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เข้าพบผู้บริหารห้างเมเจอร์รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าพื้นที่ห้างฯ แจกแผ่นพับและของที่ระลึกโครงการฯแก่ร้านค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากร้านค้าและประชาชน ด้วยการต้อนรับที่ดีและตั้งใจรอจะใช้รถไฟฟ้า

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 189,762