2015-11-14 ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ณ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย เข้าสอบถามข้อมูลโครงการฯเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 200,666