2015-10-16 เข้าหารือและเสนอแผนจัดการด้านจราจรร่วมกับแขวงทางหลวงกรุงเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้จัดการโครงการสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ได้เข้าหารือและเสนอแผนจัดการด้านจราจรร่วม กับนายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ เจ้าพนักงานจราจร สน.ดอนเมือง, สน.สายไหม, สภ.คูคต ผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักทางหลวงที่ 11 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมแผนการจัดการด้านจราจร ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044, 0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 www.mrta.co.th  e-mail : pr@mrta.co.th

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 189,762